Case study

Automatyczny rozładunek
i opasanie elementów
z linii rozkrojuPostawiliśmy sobie za zadanie stworzenie projektu, który pozwoli na zautomatyzowanie procesu transportu gotowych detali z linii rozkroju i mechaniczne opasanie. Dysponujemy linią, która umożliwia automatyczne opasanie poukładanych na podkładzie lub palecie płyt wiórowych o określonych parametrach.

Opis działania układu

Ładunek wjeżdża na stoły rolkowe, po czym zostaje opasany taśmą bindującą w celi paskarki. Otrzymujemy w ten sposób zabezpieczenie ułożonych płyt na czas transportu wewnątrz zakładu, jak również
w czasie transportu samochodowego.
 
Zastosowanie transportu rolkowego i automatycznej paskarki zoptymalizowało pracę i pozwoliło na oddelegowanie dwóch pracowników do innych prac.
 

Parametry

0
kg
Maksymalna masa ładunku
0
mm
Wysokość transportu
0
m/min
Prędkość transportu

Formierka kartonów typ FK-01          

Formierka kartonów powstała w celu zautomatyzowania procesu klejenia kartonów, który wcześniej był wykonywany manualnie. Do wykonania zadania były oddelegowane cztery osoby, a jakość uformowanego kartonu pozostawiała wiele do życzenia, ponieważ był on składany za pomocą specjalnych zamków, a nie klejony. Dlatego też postanowiliśmy zaprojektować i stworzyć maszynę, która pozwoli na perfekcyjne formowanie i klejenie nawet dwunastu sztuk kartonów w ciągu zaledwie jednej minuty. Załadunek formatek kartonów na podnośnik nożycowy odbywa się co prawda ręcznie, jednak cały proces formowania, klejenia oraz podania kartonu w linie przebiega już w trybie automatycznym. Przy klejeniu wykorzystujemy klej termokurczliwy.

Parametry

Przewidujemy również możliwość wykonania spersonalizowanej maszyny według indywidualnych potrzeb klienta.

Magazyn buforowy między maszynami obróbczymi a lakiernią 

Magazyn buforowy został zaprojektowany w celu usprawnienia transportu międzyoperacyjnego, który wcześniej był realizowany za pośrednictwem urządzeń obsługiwanych ręcznie. Pracownicy zmuszeni byli manualnie przesuwać paczki po transportach rolkowych nienapędzanych. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku transportu poprzecznego i obrotu. Taki proces nie tylko był pracochłonny i niezbyt wydajny, ale wymagał też zaangażowania ogromnej liczby pracowników i nierzadko obfitował w uszkodzenia transportowanych detali. Opracowana automatyzacja pozwoliła raz na zawsze pożegnać się ze wszystkimi wymienionymi problemami. Linia umożliwia bowiem automatyczne magazynowanie gotowych do malowania elementów po obróbce i ich transport do kolejnego procesu produkcyjnego.

Automatyzacja linii polega na odbiorze przez zasilaną indukcyjnie przesuwnicę ułożonych w stos na podkładach półfabrykatów meblowych z linii obróbczej. W zależności od zapotrzebowania elementy będą transportowane na obszar napraw za pośrednictwem przenośników rolkowych lub bezpośrednio na obrotnicę, a następnie dalej przez przenośnik rolkowy na przesuwnicę rozdzielającą gotowe elementy pomiędzy buforami rolkowymi.

Gotowe pakiety półfabrykatów meblowych są pobierane z buforu za pomocą przesuwnicy z obrotnicą i transportowane na linię lakierniczą. Przesuwnica zasilana indukcyjnie posiada możliwość bezpośredniego podawania elementów na przesuwnicę z obrotnicą.

Parametry

Magazyn rolkowy akumulacyjny elementów meblowychProces magazynowania wcześniej był realizowany poprzez stawianie pakietów produktów na posadzce hali. Skutkowało to dużym ruchem wózków widłowych w obszarze poruszania się pracowników, co z kolei przyczyniało się do częstych uszkodzeń transportowanych elementów. Transport międzyoperacyjny wymagał też zaangażowania przynajmniej kilku pracowników.

Automatyczny magazyn pozwala na ogromne usprawnienie całego procesu i eliminację niedogodności, z którymi musieliśmy się dotąd mierzyć. Dzięki wykorzystaniu rolek akumulacyjnych automatyczna linia w pełni wykorzystuje potencjał magazynowy zaprojektowanej linii.

 

Odbiór paczek

Obrotnica pionowa pakietów OB.-01Obrotnica pionowa pakietów to urządzenie, którego podstawowym i zarazem wyróżniającym wariantem pracy jest funkcja obrotu pakietów o 180° w osi pionowej. W standardzie mamy również mechanizm stabilizacji bocznej, który zabezpiecza przed niekontrolowanym rozsunięciem się ze sztaplowanego ładunku podczas obrotu sztapla. W zależności od wymaganej wydajności i wysokości pakietu wykonujemy urządzenia, w których ściskamy obracany towar jedną lub dwiema półkami z nabudowaną nawierzchnią rolkową.

Wariantowo wykonujemy także:

— trzymania podkładów za pomocą ssawek, wykorzystując podciśnienie generowane przez eżektor,

— trzymanie palet,

— bez w/w funkcji,

— układy hybrydowe, gdzie materiał wjeżdża na podkładzie, a przed wjazdem w obrotnicę kładziemy paletę za pomocą manipulatora.

Parametry

Przenośniki służące do obsługi poziomów pracy technologicznejPrzenośniki pionowe to urządzenia, które umożliwiają automatyczny transport między różnymi poziomami gotowych półfabrykatów meblowych do magazynu znajdującego się na antresoli na wysokości 6 m. Sekcja unoszenia pracuje bezobsługowo w strefie wygrodzonej, oznakowanej i zabezpieczonej przed wtargnięciem osób niepożądanych.

Parametry

Robotyzacja podawania
i odbioru elementów do wiertarkiProces załadunku i odbioru elementów był wcześniej realizowany przez operatora maszyny, a wydajność oscylowała na poziomie 10-12 szt./min. Brak powtarzalności ułożenia elementów po operacji wiercenia generował problemy w dalszym przebiegu produkcji. Robotyzacja układu pozwoliła na poprawę wydajności do 20 szt./min. Uzyskaliśmy dzięki temu pożądaną powtarzalność ułożeń i stałą wydajność całego układu, a także zmniejszyliśmy liczbę osób potrzebną do obsługi urządzeń

Parametry

Robotyzacja załadunku
i rozładunku maszyn obróbczychRobotyzacja procesu załadunku i rozładunku maszyn obróbczych pozwoliła na wyeliminowanie manualnego procesu wykonywania tych operacji, który skutkował niską wydajnością i małym poziomem powtarzalności. Wcześniej obsługa maszyn wymagała zaangażowania przynajmniej trzech pracowników, a robotyzacja pozwoliła na ograniczenie tej liczby do zaledwie jednej osoby.

Parametry

Załadunek i rozładunek manipulatorem w linii lakierowania wąskich krawędziCelem naszego projektu było przede wszystkim wyeliminowanie procesu ręcznego załadunku i rozładunku linii lakierniczej, który odznaczał się niską wydajnością na poziomie 2000 szt./h, a także koniecznością zaangażowania aż sześciu osób do obsługi maszyn. Generowało to problemy z małym wypełnieniem linii i brakiem powtarzalności jakości malowania spowodowanym nierównym ułożeniem elementów na linii. Proces automatyzacji pozwolił na trzykrotny wzrost wydajności dla ułożenia elementów na pojedynczych podkładach oraz na sześciokrotny wzrost w przypadku pobrań z dwóch podkładów. Opracowana linia przeznaczona jest do lakierowania wąskich krawędzi.

Parametry

Korzyści

Opracowany przez nas system zapewnia każdemu klientowi konkretne, wymierne korzyści, wśród których możemy wymienić:

redukcję kosztów osobowych

ograniczenie przestojów na przezbrojenie linii

szybkie dopasowanie się do zmian produkcyjnych

optymalizację czasu pracy linii