fUNDUSZE UNIJNE

CEL I PLANOWANY EFEKT PROJEKTU

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Holandii i Danii;

Zwiększy przychody o co najmniej o 15%, do końca 2025 roku;

Rozwinie działalność dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprze współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym na nowych rynkach docelowych.

Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwe